Back
MiFID ll och framtiden – en uppdatering från dina vänner på Bricknode

Det har gått ett drygt år sedan MiFID ll trädde i kraft. Den gången ställdes vi alla inför en situation, som inte var helt lätt att hantera. När reglerna skulle införas var klart och tydligt, men vad de egentligen innebar var inte lika lätt att veta. Vi utvecklare stod dessutom inför utmaningen att Finansinspektionens testmiljö inte gjordes tillgänglig som beräknat. Det var en… intressant tid.

Och nu är det dags igen.

Kundskyddsdirektivet är en viktig del av det nya regelverket. Vi arbetar för fullt med att vidareutveckla våra system, så att det ska bli enkelt för våra kunder att leva upp till det. Men myndigheternas information är även denna gång knapphändig vilket har gjort utvecklingen utdragen. Men inom kort kommer vi kunna leverera det som krävs.

Viktiga händelser kommande kvartal

Det första som händer är skatterapporteringen. Den hanterar ni enkelt genom vår app som stödjer Skatteverkets krav.

Vi kommer att lansera MiFID ll-appen och MiFID ll-integrationen i Bricknode Broker för att hantera kundskyddsdirektivet. Detta kommer att ske i slutet av januari eller i början av februari. Målet är att Bricknode Broker ska uppfylla kundskyddsdirektivet fullt ut innan första kvartalet är till ända.

Vi kommer även att släppa ny funktionalitet i Bricknode Broker som vi kallar version 2.17 samt uppdatering av TRS2-appen. Vi återkommer inom kort med separat information om detta.

/Vännerna på Bricknode