Styrelse

Fanny Wallér
Styrelsemedlem
Robert Lempka
Styrelseordförande
Stefan Willebrand
Grundare och VD

Ledning

Erik Hagelin
Vice VD och CFO
Stefan Willebrand
Grundare och VD
Erik Hagelin
Vice VD och CFO
Daniel Andrén
COO
Joel Cope
Marknadschef
Lena Johansson
Chef för Backoffice
Lina Billing
Controller och redovisningsansvarig
Magnus Carlebjörk
Produktchef
Magnus Persson
CLO
Martin de Bruin
Chef för Customer Success