Lista och sök efter kunder

Du kan söka bland kunder, filltrera och tilldela dem olika status beroende på hur du väljer att arbeta med onboarding och dagliga aktiviteter.

Genom att enkelt kategorisera juridiska enheter som kunder, rådgivare, motparter etc. kan du snabbt arbeta med stora datamängder.

Fullständig kundbild

Genom kundöverblicken kan du se en dashboard över varje juridisk entitet med total avkastning på investeringarna.

Du kan arbeta med flertalet konton och filtrera aktiviteter baserat på vilket konto de hör till.

Från en och samma vy kan du arbeta med försäkringar, portföljallokeringar, skatter, kontoansökningar, fullmakter och mycket mer.

Under filhantering kan du, dina rådgivare och dina kunder hantera individuella filer som är länkade till kontoansökningar, rådgivningsformulär etc. Detta etablerar ett enda ställe för att organisera och hantera kundinformation och aktiviteter.