Kommer inom kort. Meddela om du är intresserad genom att kontakta oss här.

Ett system för alla dina behov, på det sättet gär Bricknode Fund Manager ditt liv enklare.

Allt-i-ett-systemet för fonder, hedgefonder, stiftelser, venture capital och investmentbolag.

Missa inga händelser

Dina vanligaste åtgärder och uppgifter visas på din dashboard.

Steg-för-steg-guider för de mindre frekventa aktiviteterna ser till att du inte missar något viktigt - eller gör misstag som att skriva in ofullständig information.

En hjälpande hand

Konfigurering av Bricknode Fund Manager görs väldigt enkelt. Steg-för-steg-guider hjälper dig genom processen.

Systemet är självförklarande, vilket minimerar risken för att glömma viktiga åtgärder.

Du bestämmer

Kategorisera och klassificera dina finansiella instrument på det sätt du vill.

Hantera investeringar, håll reda på positioner och kontrollera attribut på en gång.

Vem kan göra vad?

Tillgång till data och funktionalitet i systemet kan anpassas till din organisation.

Systemets standardkonfiguration är där för att du ska komma igång snabbt.

Pre-trade och post-trade larm i realtid

Det finns en uppsättning inbyggda gränser, t.ex. för UCITS-efterlevnad. Men du kan självklart anpassa gränser för att säkerställa överensstämmelse med din fonds egna investeringsstrategier.

Utvärdering av dessa gränser utförs både som ett steg i pre-trade processen och inom den dagliga NAV-värderingsprocessen.

Regelefterlevnadskontroller utförs i systemet. Inget behov av omständiga integration eller manuella kontroller.

Ställ in och godkänn NAV

Det sista steget i den dagliga värderingsprocessen, innan du publicerar NAV, är att godkänna beräkningar av NAV och avgifter (inklusive förvaltnings- och resultatbaserade avgifter).

Du kommer också att informeras om hur fondens värde påverkas av nyteckning och inlösen.

Du får en fullständig överblick över fondens dagliga resultat och vilka transaktioner, avgifter och investeringsordrar som kommer att utföras.

Publisera och rapportera NAV på ett enkelt sätt

Rapporter om Net Asset Value genereras och skickas automatiskt till ett antal marknadsdata-nav enligt dina val.

Vem äger vad

Investerare kan läggas till och hanteras i systemet såväl som likvidöverföringar för nyteckning och inlösen.

Enkel orderhantering

Investerarordrar som är registrerade i systemet utförs automatiskt i den dagliga värderingsprocessen och inkluderas i nästa dags fondvärde.

Det finns också möjlighet att utesluta enskilda ordrar för senare behandling.

Bygg egna integrationer för att utöka verksamheten

Bricknode Fund Manager kommer med ett API som innehåller metoder för att skapa investerare, investerarordrar, portföljinstrument, portföljordrar, avslutsrapportering och mycket mer.

API:et möjliggör också export av portföljorder till ett DMA-anslutet orderhanteringssystem.

Detta gör att du kan bygga en integrerad och mycket automatiserad miljö runt Bricknode Fund Manager för att skapa effektiva processer med resten av din organisation.

Om du inte har egna utvecklingsresurser kan du hitta partners genom att besöka Bricknode Marketplace eller kontakta oss direkt.

Marknadsdata

"Värdering och riskhantering"

Marknadsdata kan enkelt läggas till från olika källor och redigeras när du utför uppgifter som att etablera Net Asset Values (NAV).

I NAV-processen tillämpas flera säkerhetslager där värderingspriserna måste valideras av flera användarroller innan värdet på en fond fastställs.

Upplupenhet

"Automatisk hantering av upplupenhet för tillgångar"

Flera inställningar kan konfigureras för varje investering i en fonds portfölj. Dessa inkluderar periodisering av transaktioner som kuponger eller rabatter.

Även periodiseringar av administrativa kostnader kan skapas med flera perioder för periodisering och aktiveringar som inkluderar dagar, veckor, månader, kvartal och anpassade perioder.

Detta betyder att du inte behöver ett separat system för att hålla reda på administrativa kostnader.

Myndighetsrapportering

"Skydda dig själv och din verksamhet"

Systemet är konfigurerbart ur ett rapporteringsperspektiv för att stödja de olika kraven från finansiella myndigheter.

Bricknode Fund Manager har inbyggt stöd för att generera nödvändig rapportering i relation till lagstiftning.

Bokföring

"Flexibla bokföringsexporter"

Ställ in dina egna redovisningsregler och exportera till din huvudbok baserat på transaktionstyper som genereras i Bricknode Fund Manager.

Några av våra kunder